Kinezjologia edukacyjna, czyli gimnastyka mózgu

top feature image

Kinezjologia edukacyjna, czyli gimnastyka mózgu

Kinezjologia edukacyjna jest metodą pracy z dziećmi, której podstawowym zadaniem jest usprawnienie działania obu półkul mózgu. Paul Dennison dążył do tego, by wspomóc dzieci w nauce czytania oraz pisania. Dla kogo przeznaczona jest kinezjologia edukacyjna?

Gimnastyka mózgu


Kinezjologia edukacyjna ( https://www.eduksiegarnia.pl/kinezjologia ) inaczej nazywana jest gimnastyką mózgu. Jej zadaniem jest wykorzystywanie prostych ćwiczeń to pobudzenia pracy mózgu. Dennison uważał, że dla efektywnej nauki znaczenie mają trzy funkcje ludzkiego mózgu: lateralność, zdolność skupienia i ześrodkowania.

Kinezjologia edukacyjna ma za zadanie poprawić koncentrację i koordynację wzrokowo – ruchową, zwiększyć zdolności manualne, łagodzić stres i redukować napięcia. Jednym z podstawowych celów gimnastyki mózgu jest wspomaganie dzieci w nauce. Dzięki usprawnieniu pamięci, precyzji wyrażania własnych myśli poprawia zdolność czytania i pisania oraz stymuluje do twórczego myślenia.

Gimnastyka mózgu posługuje się prostymi ćwiczeniami, które poprawiają współpracę mózgu na obszarze obu półkul. Dzięki ruchom naprzemiennym praca obu półkul ulega znacznej poprawie.

Dla kogo jest przeznaczona gimnastyka mózgu?
Kinezjologia edukacyjna służy zdrowym dzieciom, ale również pomaga w nauce dzieciom nadpobudliwym psychoruchowo (ADHD), dzieciom z dysgrafią, dysortografią, czy dyskalkulią.

Kinezjologia jest również zestawem ćwiczeń, który mogą zastosować zdrowe, dorosłe osoby, chociaż najlepsze skutki przynosi w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Comments are closed.

Post navigation