Bajki terapeutyczne dla dzieci

top feature image

Bajki terapeutyczne dla dzieci

Reakcja na stres, strach lub lęk wynikający z sytuacji mających się dopiero wydarzyć, towarzyszy większości z nas. W zasadzie każdy czegoś się boi, lecz jedni ukrywają to pod maską agresywnego zachowania, inni stają się mało komunikatywni, zamknięci w sobie i unikający konfrontacji z rzeczywistością, a jeszcze inni pomijają problem, udając zupełnie kogoś innego.

Małe i duże problemy

Nie inaczej jest z dziećmi – małe dziecko często zwraca się do rodziców czy opiekunów ze swoimi problemami, które dla niego są ogromne, nie do rozwiązania, natomiast dla dorosłego często są śmieszne i niewarte uwagi, więc lekceważą je, zbywają machnięciem ręki czy wyśmiewają. W takich sytuacjach dziecko może poczuć się odtrącone, zlekceważone i zbyt mało ważne dla dorosłego, więc często staje się agresywne lub przeciwnie – wycofane i apatyczne. Warto wtedy zasięgnąć porady lekarza i zdecydować się na odpowiednią do wieku dziecka terapię. Jedną z form terapii dla małych dzieci są bajki terapeutyczne.

Bajki terapeutyczne

Ta forma stosowana bywa u małych dzieci pomiędzy czwartym a dziewiątym rokiem życia, gdyż jest już na tyle zorientowane w otaczającym je świecie że może zrozumieć przekaz płynący z historii opowiadanych w formie bajek. Są to krótkie teksty opisujące sytuację w której może znaleźć się każde dziecko, a bohater opowieści wskazuje w jaki sposób dany problem można rozwiązać, lub jak można poradzić sobie z czynnikiem stresogennym.

Bajki terapeutyczne mają na celu rozwinięcie u dziecka umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, śmiałości do otwartego opowiadania o swoich lękach, wzmocnienie poczucia własnych wartości, a także odczucia, że ze swoimi problemami nie jest osamotnione, gdyż każdy może znaleźć się w takiej samej sytuacji.

Comments are closed.

Post navigation

Previous Post :