Wydawnictwo WSiP

top feature image

Wydawnictwo WSiP

Każde wydawnictwo posiada logo umieszczane na swoich pozycjach po którym jest szybko rozpoznawalne. Jednym z nich jest WSiP.

Logo WSiP, czyli Wydawnictwa Szkolnego i Pedagogicznego przedstawia głowę orła wkomponowaną w otwartą księgę. Pod grafiką umieszczone są literki WSiP – skrót od pełnej nazwy wydawnictwa.

Wydawnictwo WSiP – fakty historyczne

Samo wydawnictwo liczy już ponad 70 lat – powstało tuż po zakończeniu działań wojennych, w momencie silnej potrzeby edukowania młodych ludzi, którym wojna przerwała systematyczną naukę. Pierwotna nazwa pod którą rozpoczęto działalność to Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych i obowiązywała aż do roku 1951 – momentu, gdy z jednostki macierzystej zostały wyodrębnione dwa nowe wydawnictwa różniące się od siebie działalnością, a mianowicie Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego (PWSZ) – zajmujące się opracowywaniem podręczników dla różnych typów szkół i pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, oraz Instytut Wydawnictw Naukowych (IWN) wydający opracowania naukowców z różnych dziedzin szkolnictwa i edukacji. Jednostka macierzysta pozostała pod pierwotną nazwą. 

Edukacyjne książki WSiP

W początku lat siedemdziesiątych XX wieku obydwa wyodrębnione wydawnictwa połączyły się, tworząc nowe które przybrało nazwę Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Głównym jego zajęciem jest opracowywanie i wydawanie podręczników szkolnych, pomocy naukowych i dzieł naukowych, ponadto WSiP prowadzi działalność edukacyjną w internecie. Dzięki tej rozszerzonej działalności, powstały w internecie platformy edukacyjne takie jak: szkoła językowa Profi-Linqua prowadząca zdalnie naukę języków obcych, ćwiczeniowo-podręcznikowa platforma Wspinet.pl oraz repetytoria dla maturzystów.

Comments are closed.

Post navigation