Gry ortograficzne

top feature image

Gry ortograficzne

Okres nauczania początkowego jest ważnym etapem w rozwoju dziecka. Nauka ortografii jest istotnym elementem kształcenia języka uczniów, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą. Pozwala na posługiwanie się językiem ojczystym w sposób prawidłowy. Umiejętność poprawnego pisania jest jednym z warunków ogólnego wykształcenia człowieka, pierwszy etap edukacyjny jest idealnym czasem do kształtowania umiejętności świadomego używania języka narodowego w sposób godny. 

Gry dydaktyczne — czym są?

Gra dydaktyczna to jedna z metod nauczania wykorzystująca elementy gry, zabawy mające na celu ułatwienie uczniom zdobywania wiedzy, efektywnej nauki nowych umiejętności. Czynnikiem charakterystycznym jest tutaj zabawa jako element przydatny w procesie uczenia. Gry dydaktyczne to odmiana zabawy i wymaga od uczestników przestrzegania jasno ustalonych zasad i reguł. Uczy przyjmowania zarówno sukcesów jak i porażek. Możemy wyróżnić jej odmiany takie jak: gra symulacyjna — analiza problemów rzeczywistych, gra sytuacyjna — sytuacje w pełni fikcyjnych, lecz o wysokim wskaźniku możliwego prawdopodobieństwa rzeczywistego wystąpienia, gra inscenizacja — w pełni fikcyjna sytuacja. Wpływają  znacząco na rozwój intelektualny i emocjonalny uczniów. Należą do nich także gry ortograficzne.

Gry ortograficzne

Ortografia  (ortho- poprawny,  grafos-piszący), to zbiór przepisów, które regulują sposób zapisu poszczególnych słów naszego języka, korzystając z liter alfabetu i symboli interpunkcyjnych. Jest uznawana jako część gramatyki.  Postać pisana języka wymaga stosowania ustalonych zasad pisowni — reguły mniejszej lub większej zgodności między znakami graficznymi a głoskami dźwiękowymi. Prawidłowa pisownia odzwierciedla kwestie morfologiczne i fonetyczne języka. Sposobem na rozstrzygnięcie dylematów ortografii służą specjalne składniki ortograficzne, w których znajdziemy pisownię wszystkich wyrazów języka polskiego. 

Nauka prawidłowej ortografii sprawia uczniowi wiele trudności. Popełnia on bardzo dużo błędów ortograficznych po części dlatego, iż nie rozumie do końca poszczególnych zasad ortograficznych. Istnieje więc potrzeba przybliżenia mu tych reguł w sposób dla niego przystępny i zrozumiały. Naukę ułatwia mu gry ortograficzne, dzięki nim łatwiej pojmie zasady pisowni i  będzie mógł je zastosować w praktyce. 

Jest wiele skutecznych gier ortograficznych. Oto niektóre z nich:

1. Gra: ,, Pierścień sylabowy”.

Pierścień może być złożony z 6 do 12 różnorodnych  części . Na każdym wycinku wypisuje się  dwie sylaby. Uczeń ma ułożyć poszczególne części tak, aby dwie  części utworzyły cały  wyraz. Dziecko potrafi samodzielnie  skontrolować prawidłowe wykonanie zadania, gdyż tylko przy poprawnym ułożeniu wyrazu pierścień się sam zamknie. 

2. ,,Loteryjka obrazkowo – wyrazowa”.

Każda loteryjka zawiera 16 wyrazów, w których stosowana jest jedna reguła ortograficzna.  Do wykonania loteryjki potrzebne są dwa kartoniki o wymiarach 16 × 10 cm, należy je podzielić, i dzielimy na 16 równych prostokątów. Na jednym wypisujemy wyrazy, na drugim są odpowiednie obrazki. Kartonik obrazkowy  stanowi kartę loteryjki, zaś kartonik wyrazowy trzeba  rozciąć i otrzymuje się  kartki do przykrywania.

3. Gra dydaktyczna: „Poszukiwacze słów”.

Każdy uczeń ma  posiadać własny egzemplarz słownika ortograficznego, kartkę i długopis. Przed startem  gry każdy pisze na swojej kartce imię, nazwisko, rok wydania książki — słownika. Nauczyciel przygotowuje następnie cztery wyrazy, które głośno  odczytuje.  Uczniowie zapisują je i mają za zadanie odszukać podane słowa w swoim słowniku i zapisać przy nich numer strony, na jakiej się znajdują. Po wykonaniu zadania oddają kartkę do sprawdzenia przez nauczyciela poprawności. 

Comments are closed.