Prawa reklamy – wszystko co trzeba wiedzieć

top feature image

Prawa reklamy – wszystko co trzeba wiedzieć

Z uwagi na fakt, że w Polsce nie ma jednego aktu prawnego, który byłby zbiorem przepisów normalizujących reklamowanie produktów czy usługi, sytuacja przedsiębiorców jest znacznie utrudniona. Prawo reklamy jest rozproszone w wielu różnych aktach prawnych. Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, reklamą nazywamy przekaz handlowy, który pochodzi od podmiotu prywatnego bądź publicznego z uwagi na jego działalność zawodową lub gospodarczą i mający na celu promocję sprzedaży bądź zmierzający do odpłatnego korzystania z towarów lub usług. Ustawa mówi także, iż autopromocja to także reklama.

Przepisy dotyczące prawa reklamy

Ustawy zawierające przepisy, które zawierają prawa reklamy:

 • prawo konsumenckie
 • prawo prasowe
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • o radiofonii i telewizji
 • prawo farmaceutyczne
 • ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz
 • ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu.

Jak widać prawa reklamy są zawarte w licznych aktach prawnych. Niektóre normy są sprecyzowane tylko dla konkretnych branż. Tak jak w przypadku prawa farmaceutycznego regulacje dotyczyć będą głównie leków czy suplementów diety. Natomiast reklamy branży alkoholowej będą regulowane ustawą o ochronie zdrowia. Jednakże istnieją przepisy wspólne, które każda z reklam będzie musiała spełniać, by przedsiębiorca nie poniósł kary administracyjnej. 

Prawo reklamy – zasada nieuczciwej konkurencji

Istotnym aktem prawnym, z którym każda reklama musi być zgodna jest ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przepisy te regulują jakie praktyki rynkowe są absolutnie niedozwolone i bezwzględnie naruszają warunki konkurencji oraz określają ograniczenia w sferze prawa reklamy.

W praktyce istnieje parę typów reklam, które naruszają zasady konkurencji. Należą do nich:

 • reklama naruszająca prywatność – polega na reklamowaniu w sposób usilny i nachalny,
 • reklama sprzeczna z przepisami prawa to reklama ograniczona bądź niedozwolona,
 • kryptoreklama – konsument może odnieść wrażenie, iż nie jest to reklama, lecz zwykła prezentacja towaru,
 • reklama wprowadzająca klienta w błąd – to reklama wpływająca na decyzję odbiorcy odnośnie wyboru danej usługi bądź towaru,
 • reklama porównawcza – zestawia towary bądź usługi danego przedsiębiorcy z konkurencją w taki sposób, że odbiorca jest w stanie rozpoznać konkurenta (choć po spełnieniu kilku warunków, reklama ta może być legalna).

W przypadku opublikowania reklamy zakazanej, jak wyżej wymienione, przedsiębiorca popełnia proceder nieuczciwej konkurencji.

Comments are closed.