Waloryzacja kontraktów – czyli konieczność w sytuacji gdy ceny materiałów poszły nawet o 200% w górę

top feature image

Waloryzacja kontraktów – czyli konieczność w sytuacji gdy ceny materiałów poszły nawet o 200% w górę

W czasach wysokiej inflacji waloryzacja kontraktów stała się już codziennością, z czym zmagają się głównie osoby pracujące w branżach budowlanych, usługowych oraz przemysłowych. Coraz to wyższe koszty materiałów, surowców oraz koszty energii oznaczają, że coraz więcej firm przygotowuje stosowne wnioski pozwalające na waloryzację kontraktu. Aby móc odpowiednio zwaloryzować kontrakt, potrzebne są rozmowy i negocjacje prowadzące do zawarcia porozumienia. 

Jak przebiega proces waloryzacji oraz w jaki sposób można się jej domagać?

Cały proces należy rozpocząć od wypełnienia wniosku wykonawcy, która pozwala zmienić umowę i podwyższyć wynagrodzenie, dzięki Prawu zamówień publicznych lub postanowień opisanych w konkretnej umowie. Mechanizm waloryzacyjny polega na tym, iż wynagrodzenie wykonania może ulec określonym modyfikacjom z powodu zmiany danego wskaźnika lub miernika, który został wcześniej uzgodniony przez obie strony. Podobny zapis można znaleźć w kodeksie cywilnym, gdzie jest mowa o ustawowym roszczeniu waloryzacyjnym, czyli zwiększeniu przez sąd należnej ceny (wynagrodzenia), co jest możliwe ze względu na nagłą zmianę czynników rynkowych (wysoka inflacja). Jednym z powodów waloryzacji kontraktu może też być „rażąca strata”, która w prawie bierze się z klauzuli zwanej rebus sic stantibus.

W których obszarach popularna jest waloryzacja kontraktów?

Na obecną chwilę duża ilość spraw związanych z waloryzacją kontraktów na miejsce w branżach takich jak: branża budowlana, branża energetyczna, branża przemysłowa, a także branża transportowa. Cały artykuł jest dostępny na JDP-Law.

Comments are closed.